Select Page
Z

INSCRIPCIONS

$

NATACIÓ

Per a realitzar qualsevol inscripció al cursos de natació, és necessari anar a la piscina corresponent.

$

ABONAMENTS D'ESTIU

Abonaments per les piscines d’estiu de Marratxí, on podeu accedir a la fulla d’inscripció i omplir les dades. Una vegada tinguin acabat el formulari, guardau-lo i enviau-lo al nostre correu electrònic oficina@algaliasport.net RECORDAU adjuntar el certificat d’empadronament i el justificant de l’ingrés bancari.

Per a pensionistes, famílies nombroses, famílies amb els dos membres en situació d’atur o discapacitats, que estiguin empadronats al terme municipal s’aplicarà un descompte del 50% de la taxa corresponent.

$

CONSENTIMENT DELS PARES PER A MENORS

Pels menors d’edat és necessari que els pares o tutors omplin la fulla pertinent.